Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Ten06 αφορούν στον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία προκειμένου να:

  • Ελέγξει τα κόστη της 
  • Μειώσει έως και εκμηδενίσει τα μη-παραγωγικά κόστη
  • Αυξήσει την αγορά της

Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται στην εμπειρία που έχει η εταιρεία από την πρακτική διαχείριση επιχειρήσεων, με τις οποίες διέγνωσε τις ανάγκες, διαχειρίστηκε την αλλαγή και επέτυχε αυτούς τους σκοπούς. Η Ten06 συμμετέχει στο συμβουλευτικό έργο, συνεργαζόμενη στενά με την επιχείρηση και παρακολουθώντας την αλλαγή. Για το λόγο αυτό, εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς, όπου μπορεί να προσφέρει αξία στους πελάτες της: Τουρισμός, Αγροτικός τομέας, Λιανικό εμπόριο.  

Τα μεθοδολογικά βήματα που ακολουθεί η Ten06 για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στηρίζονται στις εξής αρχές:

Κίνητρο: Η ανάγκη για αλλαγή
Βασική προϋπόθεση του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης, είναι να έχει διαγνώσει την ανάγκη να αλλάξει. Η ανάγκη αποτελεί το κίνητρο της επιχείρησης να αντιμετωπίσει την αλλαγή μέσα στον οργανισμό της, που θα επηρεάσει τις διαδικασίες της, το προσωπικό και τον εξοπλισμό της. 
Σημείο εκκίνησης: Παρούσα κατάσταση
Για την πρόβλεψη του οφέλους που μπορεί να δημιουργήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε μια επιχείρηση, προέχει να διαπιστωθεί με αντικειμενικό τρόπο η παρούσα κατάσταση (οικονομική θέση, αγορά, διαδικασίες, προσωπικό και εταιρική πολιτική).
Παράγοντας επιτυχίας: Συμμετοχή του προσωπικού
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης είναι η συμμετοχή όλων των επιπέδων του προσωπικού της, το οποίο αποτελεί τον αρωγό για κάθε αλλαγή που συμβαίνει στην επιχείρηση.  
Τακτική: Μικρά βήματα προσαρμογής & μέτρηση
Γνωρίζοντας πως αντιδρά μια επιχείρηση στην αλλαγή, η Ten06 δείχνει πολύ μεγάλη ευαισθησία στο πόσο εύκολα και με ποια ταχύτητα μπορεί η επιχείρηση να ακολουθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και έτσι οι υπηρεσίες της προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. 

Σε όλη τη διαδρομή, η τεχνολογία που εμπεριέχεται στον όρο "ψηφιακά" είναι μόνο το εργαλείο για την αλλαγή, δεν είναι ο αυτοσκοπός και η επιλογή της γίνεται αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης. 

Cookies

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας

Cookies

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας

Read more