Σκοπός & αντικείμενο
Σκοπός του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.
Το πρόγραμμα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων. H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Δικαιούχοι
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜμΕ), υφιστάμενες, ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.


Ένταση ενίσχυσης
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης (ΕΜΕ), σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Ένταση ενίσχυσης
 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
Η αίτηση για τη λήψη του voucher υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).  
Αιτήσεις για τη λήψη του voucher μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.  

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους δικαιούχους και γενικά τους όρους του προγράμματος πατήστε εδώ.

Η ομάδα της Ten06, με μόνο γνώμονα την αύξηση της αξίας των πελατών της και διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία θα σας βοηθήσει να εισέλθετε στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας μέσω του νέου σας e-shop!

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία! 
e-mail: info@ten06.gr
Τηλ.: +30 6945588855

16/09/2022
chevron_left
Cookies

When you visit or interact with our site, we collect information through the use of cookies. This allows us to provide you with the best experience possible, to show you the most relevant features - to make using the website easier for you, and to deliver promotional content tailored to your preferences

Cookies

When you visit or interact with our site, we collect information through the use of cookies. This allows us to provide you with the best experience possible, to show you the most relevant features - to make using the website easier for you, and to deliver promotional content tailored to your preferences

Read more